این دوره ویژه کارکنان محترم دولت و فرهنگیان محترم در استان خراسان شمالی می باشد و فراگیران پس از موفقیت در آزمون پایانی موفق به دریافت گواهینامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان شده و می توانند از آن به منظور ارتقاء شغلی و کسب امتیاز آموزش های ضمن خدمت بهره گیرند. آزمون این دوره به شکل مجازی- تستی/پروژه برگزار می گردد و لازم است تا به منظور شروع آزمون، نرم افزار آزمون دانلود واجرا گردد.
تاریخ شروع :1398/09/20
تاریخ پایان :1398/09/30
تاریخ آزمون :1398/10/26
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :24:00
حداقل ظرفیت :100
حداکثر ظرفیت :10000
مدت ساعت آموزش :26
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :520000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :خاتمه دوره
آشنایی با کاربردها و محیط Excel
قالب بندی سلول ها
فرمول ها و توابع
آشنایی با نمودارها
شیوه های نمایش و چاپ کاربرگ ها

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید