این دوره تخصصی به مدت 44 ساعت برای کلیه همکاران فرهنگی (اداری و آموزشی) قابل ثبت می باشد
تاریخ شروع :1398/12/01
تاریخ پایان :1398/12/12
تاریخ آزمون :1398/12/21
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :23:59
حداقل ظرفیت :10000
حداکثر ظرفیت :10000
مدت ساعت آموزش :44
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :350000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :خاتمه دوره
آموزش مفاهیم وکلیات مدیریت امنیت اطلاعات و امنيت فضای سايبر
آشنایی با نرم افزارهای کمک آموزشی و بازیهای رایانه ای آموزشی
آموزش سیستم مدیریت پرتال مدرسه هوشمند و سفارشي سازي آن و آشنائي با انواع پرتال
آموزش نحوه استفاده از سیستم های مدیریت آموزشی و نرم افزارهاي مديريت كلاس تحت شبكه از جمله NET SUPPORT SCHOOL
آموزش نحوه استفاده از سیستم های مدیریت اداری- مالی
آشنائي با مدل سازها و شبيه سازهاي آموزشي
آشنائي مقدماتی با استانداردهای آموزش الكترونيك و نرم افزارهای آموزشی
آشنایی با نرم افزارهای مديريت انجمن های علمی و گفتمانهای تحت وب
آموزش مفاهیم وکلیات مدیریت امنیت اطلاعات و امنيت فضای سايبر
ضمیمه 1: فیلم آموزشی اتوماسیون اداری مدارس
ضمیمه 2: فیلم آموزشی نرم افزار ایجاد و مدیریت کلاس مجازی Adobe Connection
ضمیمه 3: فیلم آموزشی تجارت الکترونیک
ضمیمه 4: فیلم آموزشی آشنایی با دولت الکترونیک
ضمیمه 5: فیلم آموزشی آشنایی با گروه های خبری و گفتمان های تحت وب
ضمیمه ۶: فیلم آموزشی مدیریت کلاس با Net support school
ضمیمه ۷ : فیلم آموزشی نحوه ساخت بازی های آموزشی
ضمیمه 8: فیلم آموزشی امنیت اطلاعات
ضمیمه 9: فیلم آموزشی کار با نرم افزارهای آموزشی

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید