این دوره ویژه فرهنگیان محترم (آموزشی، اداری) و کلیه پستها می باشد و داشتن گواهینامه آن برای همکاران قراردادی، غیردولتی ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان جدیدالاستخدام الزامی است.
تاریخ شروع :1398/12/01
تاریخ پایان :1398/12/19
تاریخ آزمون :1398/12/21
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :24:00
حداقل ظرفیت :1000
حداکثر ظرفیت :1000
مدت ساعت آموزش :26
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :120000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :تکمیل شده
آشنایی با فرم ها در Access
استفاده از ویژگی های فرم ها
طراحی فرم های پرس جو
نحوه استفاده از فرم های پرس و جو
ذخیره سازی اطلاعات
مرتب سازی اطلاعات
چکیده مطالب ACCESS

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید