{{x.title}}ویژه کارکنان محترم دولت در استان خراسان شمالی

اصول و مبانی ارتباطات(ویژه خراسان شمالی)

{{x.title}}ویژه کارکنان محترم دولت در استان خراسان شمالی

آیین نگارش و مکاتبات اداری(ویژه خراسان شمالی)

{{x.title}}ویژه کارکنان محترم دولت(خراسان شمالی)

مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه(ویژه خراسان شمالی)

{{x.title}}ویژه کارکنان محترم دولت(خراسان شمالی)

مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک(ویژه خراسان شمالی)

{{x.title}}ویژه کارکنان محترم دولت(خراسان شمالی)

آموزش سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ویژه خراسان شمالی)

{{x.title}}ویژه کارکنان محترم دولت(خراسان شمالی)

تجارت الکترونیک(ویژه خراسان شمالی)

{{x.title}}ویژه کارکنان محترم دولت(خراسان شمالی)

مدیریت امنیت اطلاعات(ویژه خراسان شمالی)

{{x.title}}ویژه کارکنان محترم دولت(خراسان شمالی)

مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی(ویژه خراسان شمالی)